Denní program

 

Denní program je dostatečně pružný, je zde dostatek prostoru na individuální možnosti dětí. Paní učitelky upravují s přihlédnutím k potřebám a složení jednotlivých tříd. V průběhu dne se střídají volné a řízené činnosti podle potřeb a zájmů dětí.

Denně jsou zařazovány jazykové chvilky, řízené pohybové aktivity, je dostatečný časový odstup mezi jednotlivými jídly, je respektována potřeba spánku u dětí. Pobyt venku je nejméně 2 hodiny denně, zkracuje se pouze při nepříznivém počasí. K pobytu venku je především využívána zahrada a pěkné přírodní okolí MŠ.  Děti nejsou k činnostem nuceny, zařazení do činností záleží na samostatném rozhodnutí dítěte

Děti jsou přijímány do mateřské školy od 6.30 do 8.30 hod. Dvouleté děti po domluvě s učitelkami na třídách i později. Děti s povinnou předškolní docházkou do 8.00 hod.

6.30-9.00

Všechny děti se scházejí ve třídě Sedmikráska. V 7.00 odcházejí do Sluníčkové a Beruškové třídy.

V této době probíhají ve skupinkách a individuálně spontánní hry a činnosti dětí dle jejich výběru, činnosti řízené pedagogem, kterých se děti dle vlastního zájmu zúčastňují, námětové hry, pokusy, pohybové aktivity i s nářadím i náčiním, průpravné cviky, jóga, relaxace, jazykové chvilky, komunikační kruhy.

9.00 hygiena, svačina

9.00-9.30- třída Sedmikráska- svačina, příprava na pobyt venku

9.30- 11.30 Sedmikráska pobyt venku

9.00- 9.25 –Berušková třída a Sluníčková třída svačina

9.25- 9.45 – Berušková třída a Sluníčková třída -  řízené činnosti, příprava na pobyt venku

9.45-11.45 pobyt venku.

Je přizpůsoben věku dětí, počasí a stavu ovzduší. V mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách může být zkrácen nebo vynechán a nahrazují ho převážně pohybové aktivity ve třídě. V letních měsících jsou naopak i ranní činnosti přenášeny ven na zahradu Je zaměřen na poznávání, pohyb, tvořivé činnosti.

11.30. návrat z pobytu venku děti ze třídy Sedmikráska, příprava na oběd

11.45 Sedmikráska oběd

11.45 hygiena, příprava na oběd ostatní třídy

11.55 oběd

12.00 příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dvouleté děti

12.20-14.15 příprava na odpočinek, odpočinek ostatní

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku dětí. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiný klidný program. Děti, které neusnou, vstávají dříve a věnují se různým činnostem tak, aby nebudily ostatní. Ve třídě nejmladších (Sedmikráska) vstávají tyto děti ve 13.30 a věnují se klidné hře dle vlastního výběru (hra v kuchyňce, prohlížení obrázkových knížek apod.) .V Beruškové třídě  děti odpočívají při pohádce a ty, které neusnou ( ve 13.15 hod.)  si mohou vybrat klidnou hru dle vlastního výběru, nebo jim paní učitelka nabízí omalovánky, kreslení , pracovní listy apod. Ve Sluníčkové třídě odpočívají děti na matracových lehátkách. Poslechnou si pohádku, a ty, které neusnou, mohou již po půl hodině vstávat. Paní učitelka jim nabízí aktivity tak, aby nerušily děti, které spí a děti v ostatních třídách – pracovní listy, omalovánky, modelování, kreslení, práci s encyklopedií, stolní hry.

14.15 hygiena, odpolední svačina

14.45 -16.00 hry a zájmové činnosti, při příznivém počasí pobyt na zahradě

Děti ze Sluníčkové a Beruškové třídy odcházejí v 15.15 do Sedmikrásky nebo na zahradu, kde pokračují ve hrách a zájmových činnostech až do příchodu rodičů.

Režim dne dětí dvou až tříletých

 

6.30- 9.00

Děti jsou přijímány do mateřské školy od 6.30 do 8.30 hodin. Tyto děti mohou však po domluvě zákonných zástupců s učitelkami na třídách přicházet do mateřské školy později

V této době probíhají ve skupinkách a individuálně spontánní hry (hry konstruktivní, napodobivé postupně i hry s pravidly) a činnosti dle jejich výběru, činnosti řízené pedagogem, kterých se děti dle vlastního zájmu zúčastňují, námětové hry, pohybové aktivity i s nářadím i náčiním, jazykové chvilky, komunikační kruhy.

 

9.00- 9.30 svačina, hygiena, příprava na pobyt venku

9.30-11.30 pobyt venku,

11.30- 12.15 příprava na oběd, oběd

12.15- 14.15 odpolední odpočinek na lehátku – děti poslouchají čtenou pohádku a usínají. Po odpoledním odpočinku je paní učitelky nebudí, ale nechávají děti dospat

14.15- 14.45 hygiena, svačina

14.45 -16.00- volná hra dětí, činnosti dle jejich výběru, v případě příznivého počasí pobyt na zahradě nebo terase třídy

 

Denní programy jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách mateřské školy.

 

 

 

DSCF0016aaa[1].jpg

KONTAKT

mateřská škola

493798291

školní jídelna

493798391

ředitelka školy

727928026

zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky

736718446

vedoucí stravování

727928027

třída Sedmikráska

731937404

třída Berušková

725511631

třída Sluníčková

736718446

 

Žádáme volající, aby mimo provozní dobu mateřské školy používali čísla na mobilní telefony pouze k omlouvání dětí formou SMS zpráv a respektovali tak soukromí zaměstnanců.

mailto:mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Školní jídelna

 jidelna@msstarapaka.cz

ČÍSLO ÚČTU : 1163743399/0800

POLOHA školy

Přejít na MAPU
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Star%C3%A1%20Paka%20Komensk%C3%A9ho%20466@sss=1@ssp=117890156_126316236_152689772_152563404@x=135519168@y=137460512@z=15

Mateřská ěkola - Stará Paka, Komenského 466