Charakteristika

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE


Název školy: Mateřská škola, Stará Paka
Adresa školy: Komenského 466, 507 91 Stará Paka
Právní norma školy: příspěvková organizace
samostatný právní subjekt zřízen ke dni 1. 1. 2003
Zřizovatel: Obec Stará Paka
Ředitel školy: Lenka Typltová

 Vymezení úkolů ve zřizovací listině: hlavní účel řízení:

 •  uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • školní jídelna poskytuje služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťuje vedle stravování dětí také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

 

Předmět hlavní činnosti školy:  

 • zabezpečování předškolního vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
 • poskytování školního stravování pro děti i zaměstnance školy

Telefonické spojení na školu:

 • MŠ: 493 798 291
 • ŠJ: 493 798 391, 727 928 027
 • Sedmikráska:731937404


Kapacita:

 • MŠ – 75 dětí
 • ŠJ - 90 strávníků
  Počet tříd: 3 třídy

 

Z kroniky školy:

Kronika Mateřské školy ve Staré Pace vypovídá, že zahájení vyučování začalo
1. 1.1946 v Obecné škole ve Staré Pace.
V září 1954 se MŠ osamostatnila a postupně se jednotřídní mateřská škola rozrostla na trojtřídní mateřskou školu.
V roce 1984 byla slavnostně otevřena nová budova MŠ.


 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ:

Naše mateřská škola je umístěna v krásném přírodním prostředí v blízkosti lesů, luk a polí pod Staropackou horou. Poblíž je hlavní komunikace. Hned vedle se nalézá budova základní školy. Budova mateřské školy má plochou střechu a řadu oken.
Zahrada je světlá, se vzrostlým živým plotem a stromy, vybavena dvěma pískovišti, kovovými i dřevěnými herními prvky, minitělocvičnou, mlhovištěm, zahradním domečkem na hračky a lavicemi v zátiší bříz. Dopravní hřiště využíváme k procvičení znalostí o pohybu v silničním provozu a k procvičení jízdy na koloběžkách, tříkolkách a na kolech. V zimě využíváme mírný svah na zahradě pro jízdu na bobech i lyžování.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ:

Budova je celkově nadprůměrná svými velkými prostory. Vnitřní prostory jsou prosvětleny řadami oken, třídy, herny i šatny dětí jsou velké, prostorné a vzdušné.
V přízemí se nachází ředitelna, školní kuchyň, šatna pro pracovníky kuchyně, sklady potravin, kotelna elektrická rozvodna, prádelna, 2 úklidové komory, kuchyňka, dílna, sauna a 3.třída „Sedmikráska“ (tj. herna, třída,odpočívárna,šatna dětí, umývárna s WC).
V l. poschodí nalezneme l. třídu „Sluníčkovou“a 2.třídu „Beruškovou“. Každá třída má hernu, odpočívárnu, třídu, šatnu a umývárnu s WC a šatnu učitelek. Třídy mají společnou přípravnou kuchyň. Dále je na poschodí sborovna a pro logopedická cvičení máme „Pohádku“. Je zde i sklad na pomůcky na výtvarnou výchovu a místnost na tělocvičné nářadí.DSCF0016aaa[1].jpg

KONTAKT

mateřská škola

493798291

školní jídelna

493798391

ředitelka školy

727928026

zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky

736718446

vedoucí stravování

727928027

třída Sedmikráska

731937404

třída Berušková

725511631

třída Sluníčková

736718446

 

Žádáme volající, aby mimo provozní dobu mateřské školy používali čísla na mobilní telefony pouze k omlouvání dětí formou SMS zpráv a respektovali tak soukromí zaměstnanců.

mailto:mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Školní jídelna

 jidelna@msstarapaka.cz

ČÍSLO ÚČTU : 1163743399/0800

POLOHA školy

Přejít na MAPU
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Star%C3%A1%20Paka%20Komensk%C3%A9ho%20466@sss=1@ssp=117890156_126316236_152689772_152563404@x=135519168@y=137460512@z=15

Mateřská ěkola - Stará Paka, Komenského 466